• Tożsamość i dane kontaktowe administratora;
Administratorem Państwa danych osobowych jest Douglas Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zajęcza 4, 00-351 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydz. Gospodarczy pod nr Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000051020.
• Ochrona danych osobowych naszych Klientów ma dla nas najwyższy priorytet. Z najwyższą uwagą i starannością podchodzimy do bezpiecznego przetwarzania danych i ochrony prywatności użytkowników naszych serwisów i usług.
• Podejmujemy działania, aby dane zbierane, przetwarzane i wykorzystywane przez nas były chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
• Poniżej chcielibyśmy poinformować Państwa o tym, jakich danych osobowych potrzebujemy od Państwa i w jakim celu je przetwarzamy.
• Szanujemy prywatność naszych Użytkowników w związku z czym udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności, aby każdy Użytkownik wiedział w jakim zakresie jej/jego dane osobowe są przetwarzane, w tym mógł samodzielnie, świadomie i swobodnie decydować o tym, czy i w jaki sposób będzie korzystać z naszych serwisów.
• W ramach niniejszej Polityki Prywatności opisujemy ogólnie sposób i zakres, w jakich zbieramy dane osobowe Użytkowników, cele, do jakich wykorzystujemy te dane oraz komu je udostępniamy (kategorie odbiorców) i jak je chronimy.
• W Polityce Prywatności Użytkownik znajdzie również informację o tym, jakie prawa przysługują Użytkownikom zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

• Dane kontaktowe inspektora ochrony danych;
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Douglas Polska Sp. z o.o. jest nim Pan Piotr Bryłka. Z inspektorem można skontaktować się poprzez pocztę e-mail, pisząc na adres iodo@douglas.pl, bądź tradycyjną pocztą, pisząc pod adres: Douglas Polska sp. z o.o., ul. Zajęcza 4, 00-351 Warszawa, z dopiskiem „IOD”.

• Cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawa prawna przetwarzania, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora, informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją;

Dane osobowe przetwarzamy w różnym zakresie i dla różnych celów, jak podano szczegółowo w pkt.3,1-3,4 poniżej:
a) Bez zgody użytkownika na podstawie umowy, realizacji obowiązku prawnego lub naszego prawnie uzasadnionego interesu;
b) Na podstawie zgody użytkownika

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:
• optymalizacji korzystania z naszej strony internetowej,
• zawarcia, wykonania lub rozwiązania umowy,
• w celach marketingowych
• świadczenia dodatkowych usług na rzecz Państwa, na Państwa życzenie. Zbieranie przez nas danych pomaga nam na indywidualne ukształtowanie procesu zakupów w sklepie douglas.pl, jak też na stałe doskonalenie naszych usług. Uwarunkowania poszczególnych rodzajów przetwarzania opisane są poniżej.
3.1. Optymalizacja korzystania ze strony internetowej
Nasza strona internetowa i oferowane za jej pośrednictwem usługi społeczeństwa informacyjnego nie są skierowane do osób poniżej 16 roku życia.
Kiedy odwiedzacie Państwo stronę internetową Douglas Polska Sp z o.o., informacje są wymieniane między Państwa urządzeniem a naszym serwerem. Mogą to być również dane osobowe. Zebrane w ten sposób informacje są wykorzystywane między innymi do optymalizacji naszej strony internetowej w kontekście państwa preferencji i zainteresowań.
Następujące informacje są rejestrowane bez Państwa interwencji i przechowywane do czasu ich automatycznego usunięcia:
• adres IP żądającego urządzenia z dostępem do Internetu,
• data i godzina dostępu, 
• nazwa i adres URL wywoływanego pliku, 
• strona internetowa / aplikacja, z której uzyskano dostęp (adres odsyłający), 
• przeglądarka, z której korzystacie Państwo i, jeśli ma to zastosowanie, system operacyjny komputera z dostępem do Internetu oraz nazwę Państwa dostawcy usług internetowych.
Podstawą prawną przetwarzania adresu IP jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z celów gromadzenia danych wymienionych poniżej. W tym miejscu należy zaznaczyć, że nie jesteśmy w stanie wyciągnąć żadnych bezpośrednich wniosków o Państwa tożsamości z zebranych danych i nie będziemy w stanie ich wyciągnąć.
Adres IP Państwa urządzenia końcowego i inne dane wymienione powyżej są przez nas wykorzystywane w następujących celach :
• Zapewnienie sprawnego nawiązania połączenia,
• zapewnienie bezpiecznego i stabilnego korzystania z naszej strony / aplikacji,
• Zachowanie Państwa wyborów w zakresie opcji prywatności 
• Ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu.
Dane przechowywane są przez okres 7 dni, po czym adres IP jest automatycznie usuwany. Ze względów bezpieczeństwa przechowujemy te informacje w plikach dziennika przez dłuższy czas, ale bez adresu IP, i usuwamy je po 31 dniach. Dane w plikach dziennika są zapisywane oddzielnie od innych danych użytkownika.

Używamy również tak zwanych plików cookie, narzędzi śledzących, procesów targetowania i wtyczek mediów społecznościowych do naszej strony internetowej / aplikacji. Dokładnie, jakie procedury są stosowane i jak wykorzystywane są do tego dane, wyjaśniono w sekcji dotyczącej plików cookies i podobnych technologii. 
Jeśli macie Państwo w swojej przeglądarce lub w systemie operacyjnym lub innych ustawieniach na swoim urządzeniu tzw. geolokalizację, na którą wyraziliście Państwo zgodę, korzystamy z tej funkcji, aby móc zaoferować indywidualne usługi związane z Państwa aktualną lokalizacją (np. lokalizacja najbliższego paczkomatu lub jednej z naszych perfumerii). Pobrane dane GPS są wykorzystywane wyłącznie do realizacji konkretnych usług. W każdej chwili można wyłączyć ten dostęp do danych GPS w ustawieniach swojego urządzenia. Automatyczna lokalizacja i wyszukiwanie nie jest już wtedy możliwe. Można jednak nadal wyszukiwać potrzebne lokalizacje, wprowadzając kod pocztowy lub miasto. Przetwarzamy Państwa dane lokalizacyjne wyłącznie na potrzeby tej funkcji.

Odbiorcami danych są w tym przypadku: Operatorzy narzędzi marketingowych; którzy pomagają nam personalizować oferty i treści, partnerzy realizujący badanie satysfakcji klientów.
3.2. Zawarcie, wykonanie lub rozwiązanie umowy
3.2.1. Przetwarzanie danych przy zawieraniu umowy
Przedmiotem działalności Douglas Sp. z o.o. jest sprzedaż na odległość towarów i usług, handel detaliczny w ramach oficjalnie wydanych zezwoleń oraz seryjna produkcja oferowanych towarów. W tym kontekście przetwarzamy dane niezbędne do zawarcia, wykonania lub rozwiązania umowy. Przetwarzane dane obejmują:
• Imię, nazwisko, tytuł, zwrot grzecznościowy
• Adres do faktury i adres dostawy, jeśli dotyczy, adres dodatkowy
• Stacja pakowania i numer klienta DHL
• Adres e-mail
• Dane do fakturowania i płatności
• Firma i NIP
• Data urodzenia
• Numer telefonu, jeśli dotyczy
Podstawą prawną tego jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli przetwarzanie danych w celu realizacji stosunku umownego między Państwem a nami.
Aby mieć pewność, że towar zostanie dostarczony zgodnie z Państwa życzeniem, używamy Państwa adresu e-mail, aby skontaktować się z Państwem przed dostawą w celu poinformowania o czasie dostawy.

Będziemy przetwarzać dane zebrane w celu wykonania umowy do czasu wygaśnięcia ustawowej lub ewentualnej rękojmi i praw gwarancyjnych. Po upływie tego okresu przechowujemy informacje o stosunku umownym wymagane przepisami prawa handlowego i podatkowego przez okresy określone przepisami prawa.
Odbiorcami danych są w tym przypadku: firmy świadczące usługi płatnicze, przewoźnicy, dostawcy produktów lub centra serwisowe w przypadku reklamacji, operatorzy narzędzi do kontaktu z klientem, dostawcom technologii i operatorom usług chmurowych, przedstawicielom prawnym lub finansowym, sądom w celu przetwarzania dokumentów sprzedaży, egzekucji wierzytelności lub dla innych celów, wynikających z realizacji naszych obowiązków ustawowych. 
Jeśli wybraliście Państwo inną metodę płatności niż przedpłata, płatność za pobraniem lub za pobraniem, przekażemy wymagane dane dotyczące płatności zleconemu przez nas dostawcy usług płatniczych
Informacje o adresie dostawy przekazujemy firmie logistycznej, której zlecamy wykonanie umowy kupna.
3.2.2. Tożsamość, zdolność kredytowa i przekazywanie do agencji kredytowych
W razie potrzeby możemy sprawdzić Państwa tożsamość za pomocą informacji od usługodawców . Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Upoważnienie do tego wynika z ochrony Państwa tożsamości oraz unikania prób oszustwa i opóźnień w płatnościach na nasz koszt. Okoliczność i wynik naszego zapytania zostaną dodane do Państwa konta klienta lub konta gościa na czas trwania stosunku umownego.

Dane, które podajecie Państwo w kontekście zamówienia, mogą posłużyć do sprawdzenia, czy nastąpił nietypowy proces zamówienia (np. jednoczesne zamówienie dużej ilości towarów na ten sam adres z różnych kont klientów). Zasadniczo mamy uzasadniony interes w przeprowadzeniu takiej oceny. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
W trakcie składania zamówienia sprawdzamy również Państwa zdolność kredytową, gdy korzystacie z odpowiednio oznaczonych metod płatności. W tym celu przekazujemy współpracującym z nami tzw. agencjom kredytowym następujące rodzaje danych: imię i nazwisko, adres, data urodzenia.
Jeśli chcecie Państwo zapisać te metody płatności jako preferowane metody płatności na swoim koncie klienta i wyrażacie zgodę na jednorazową weryfikację dla każdego procesu zamówienia, podstawą prawną jest oświadczenie o wyrażeniu zgody zadeklarowane poniżej w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO:
Wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Douglas mojej zdolności kredytowej. Mam świadomość, że kontrola odbywa się na początku procesu zamówienia i mogę w każdej chwili cofnąć zgodę.
Wysyłając oświadczenie na adres podany w sekcji „Kontakt”, możecie Państwo w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych osobowych do jej wycofania.
Jeśli nie chcecie Państwo wyrazić powyższej zgody lub nie chcecie, aby została przeprowadzona kontrola zdolności kredytowej, niestety nie możemy zaoferować Państwu tej formy płatności i polecenia zapłaty. W takim przypadku możemy zaoferować tylko takie metody płatności, które nie są związane z ryzykiem kredytowym dla Douglas. Okoliczność i wynik naszego zapytania zostaną zapisane na Państwa koncie klienta na czas trwania stosunku umownego.
Jeśli robiliście już u nas zakupy, dane, które o Państwu przechowujemy, mogą zostać uzupełnione o tak zwane klasy wyników. Celem jest tworzenie prognozy przyszłych wydarzeń w oparciu o zebrane informacje i zrozumiałe doświadczenia z przeszłości. Podstawowa metoda używana do scoringu jest dobrze ugruntowaną, wypróbowaną i przetestowaną metodą matematyczno-statystyczną do prognozowania prawdopodobieństwa ryzyka.
Odbiorcami danych są w tym przypadku podmioty dokonujące weryfikacji zdolności kredytowej.

Na podstawie przechowywanych danych następuje przyporządkowanie do statystycznych grup klientów, które w przeszłości miały podobne cechy. W tym celu wszystkie inne znane już dane, takie jak poprzednie koszyki, historia płatności i aktywność, są wykorzystywane do zaklasyfikowania Państwa do grupy klientów.

W przypadku opóźnienia w płatności, jeśli zostaną spełnione inne wymogi prawne, przekażemy niezbędne dane firmie, której zlecono dochodzenie roszczenia. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dochodzenie roszczenia umownego należy traktować jako uzasadniony interes w rozumieniu drugiego przepisu.
W przypadku spełnienia pozostałych wymogów prawnych przekazujemy również informacje o opóźnieniu w spłacie lub ewentualnym złym zadłużeniu współpracującym z nami agencjom kredytowym. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uzasadniony interes wymagany na podstawie niniejszych warunków wynika z naszego interesu, a także z interesu osób trzecich w zmniejszaniu ryzyka kontraktowego dla przyszłych kontraktów.

3.3. Przetwarzanie danych w celach marketingowych
Poniższe informacje odnoszą się do przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. RODO zezwala, aby takie przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) było zasadniczo możliwe i stanowi uzasadniony interes administratora z wyłączeniem przesyłania informacji o charakterze handlowym drogą elektroniczną – wówczas przesłanką będzie Państwa zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a). Okres przechowywania danych do celów reklamowych uzależniony jest wówczas od aktualności celu przetwarzania lub od obowiązywania Państwa zgody.
Jeżeli przetwarzamy dane na podstawie uzasadnionego interesu, będziemy przetwarzać te dane do czasu istnienia celowości po naszej stronie lub do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu przez Państwa.
Jeżeli przetwarzamy dane na podstawie Państwa zgody, będziemy przetwarzać te dane do czasu istnienia celowości po naszej stronie lub do czasu wycofania zgody przez Państwa.
Odbiorcami danych są w tym przypadku: partnerzy zajmujący się wysyłaniem informacji handlowych, którzy są związani obowiązkiem zachowania poufności i nie mogą używać przekazanych danych osobowych do żadnych innych celów;

3.3.1. Cele reklamowe realizowane przez Douglas i strony trzecie
Możemy przetwarzać Państwa adres e-mail, aby przesyłać informacje dotyczące naszych własnych, podobnych produktów, jeżeli wyraziliście na to Państwo jednoznaczną, dobrowolną zgodę. Zgodę można wycofać w każdym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przesyłania informacji reklamowych przed jej wycofaniem.
3.3.2. Reklama oparta na zainteresowaniach
Aby mieć pewność, że otrzymujecie Państwo tylko informacje promocyjne, które mogą Was zainteresować, kategoryzujemy i dodajemy dalsze informacje do Państwa profilu klienta. W tym celu wykorzystywane są zarówno dane statystyczne, jak i informacje o Użytkowniku (np. Podstawowe dane z Państwa profilu urody w obszarze „Mój Douglas”). Celem jest wysyłanie reklam, które są zorientowane wyłącznie na Państwa rzeczywiste lub przypuszczalne potrzeby, a zatem nie będą przeszkadzały Państwu bezużytecznymi reklamami. 

Na naszej stronie internetowej oferujemy możliwość subskrypcji (zapisu) na newsletter Douglas, w celu otrzymywania informacji marketingowych w formie mailowej, dostosowanych do preferencji Użytkownika, na podstawie analizy informacji o zakupach, działaniach w kanałach sprzedaży (np. pliki cookie, preferowane sposoby zakupu), danych socjodemograficznych (np. płeć, wiek, miejsce zamieszkania) i w tym celu Użytkownik zapisując się na newsletter podaje swój adres e-mail.
W celu upewnienia się, że podczas wpisywania adresu e-mail nie popełniono żadnych błędów i że żądanie pochodzi faktycznie od Użytkownika, stosujemy procedury podwójnego potwierdzenia rejestracji: po wprowadzeniu adresu e-mail w polu rejestracji na podany adres e-mail zostaje wysłana wiadomość z linkiem potwierdzający rejestrację. Tylko po kliknięciu w link potwierdzający Państwa adres e-mail zostanie dodany do naszej listy mailingowej. Przetwarzanie Państwa elektronicznych danych kontaktowych odbywa się w tym przypadku na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
Wycofania zgody na otrzymywanie newslettera Douglas można dokonać w każdej chwili poprzez:
• Link rezygnacji z subskrypcji newslettera, znajdujący się na końcu każdego newslettera
• Link rezygnacji z subskrypcji, znajdujący się w panelu Użytkownika konta „Mój Douglas” zakładka ,,Newsletter”
Link rezygnacji z subskrypcji newslettera, znajdujący się w zakładce newsletter na stronie www.douglas.pl.

W celu ochrony przed próbami podszycia się pod cudzą tożsamość i ochrony Państwa prawa do stanowienia o swoich danych, prosimy o potwierdzenie chęci rezygnacji z subskrypcji. Na adres e-mail, na który otrzymywałeś newsletter, otrzymasz wiadomość z prośbą o potwierdzenie rezygnacji. Tylko po potwierdzeniu Państwa adres zostanie usunięty z bazy.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dla celów, na które wyraziliście Państwo zgodę do momentu wycofania Państwa zgody. Jednocześnie zachowamy Państwa adres e-mail w oddzielnej bazie danych, jedynie dla celów weryfikacji realizacji Państwa żądania. W takim przypadku podstawą przetwarzania danych będzie realizacja obowiązku prawnego.

3.3.5. Powiadomienie push w aplikacji
W naszej aplikacji można aktywować powiadomienia o aktualnych promocjach. Aby to zrobić, musisz „zezwolić” (iOS) lub „dezaktywować” (Android), aby Douglas mógł wysyłać Państwu wiadomości – podczas pobierania aplikacji lub poprzez ustawienia aplikacji. Powiadomienia te wysyłane są wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3.3.6. Komunikacja WhatsApp
Przetwarzamy Państwa dane profilowe przekazane nam za pośrednictwem aplikacji WhatsApp (np. Nazwa profilu, numer telefonu, status), Państwa dane na urządzeniach końcowych, z których korzystacie (np. Identyfikator urządzenia / token urządzenia mobilnego, identyfikator komunikatora, używana przeglądarka, używany system operacyjny) oraz dane, które podaliście Państwo, w szczególności podczas rozmów z nami w celu świadczenia usługi lub odpowiedzi na pytania, również z pomocą naszych zakontraktowanych usługodawców.
Podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą można w każdej chwili cofnąć ze skutkiem na przyszłość. Po prostu wyślij nam krótką wiadomość z napisem „STOP” (bez cudzysłowu) przez WhatsApp. Informacje obowiązkowe (numer telefonu) są wymagane do świadczenia usługi i / lub komunikacji z Państwem. Państwa dane mogą być również przetwarzane w państwie trzecim (USA) przez naszych usługodawców, którzy zapewniają nam wsparcie techniczne w realizacji usługi. W takim przypadku posiadają certyfikat Tarczy Prywatności UE lub są związani tak zwanymi standardowymi klauzulami umownymi w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych.
Państwa dane zostaną usunięte w naszym obszarze odpowiedzialności, gdy tylko powyższe cele zostaną zrealizowane (zwykle w ciągu 30 dni) lub Państwa zgoda zostanie wycofana, chyba że jesteśmy prawnie zobowiązani do ich przechowywania przez dłuższy okres. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed jej wycofaniem.
Nie odpowiadamy za przetwarzanie danych przez WhatsApp. Informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych przez WhatsApp (WhatsApp Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA) oraz powiązanych opcji ustawień można znaleźć na stronie https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy. WhatsApp zgłosił się do Tarczy Prywatności UE (certyfikat dostępny pod adresem https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TSnwAAG).”

3.4. „Pliki cookie i podobne technologie”
Omówienie i opcje sprzeciwu wobec analiz internetowych i usług marketingowych
Pliki cookie i technologie podobne do plików cookie – 
Na naszej stronie używamy tak zwanych plików cookie. Pliki cookie to małe pliki, które Państwa przeglądarka automatycznie tworzy i które są przechowywane na Twoim urządzeniu (laptopie, tablecie, smartfonie itp.). Kiedy odwiedzasz naszą stronę. Pliki cookie nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia końcowego i nie zawierają wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania. W pliku cookie przechowywane są informacje, które są związane z konkretnym używanym urządzeniem. Nie oznacza to jednak, że od razu wiemy o Twojej tożsamości. Korzystanie z plików cookie służy z jednej strony do ułatwienia Państwu korzystania z naszej oferty. Używamy tak zwanych plików cookie sesji, aby rozpoznać, że odwiedziłeś już poszczególne strony w naszej witrynie lub że zalogowałeś się już na swoje konto klienta. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej witryny. Ponadto stosujemy również tymczasowe pliki cookies , które są przyjazne dla użytkownika , które są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym przez określony czas. Jeśli ponownie odwiedzisz naszą stronę, aby skorzystać z naszych usług, zostanie automatycznie rozpoznane, że już u nas byłeś i jakie wpisy i ustawienia wprowadziłeś, aby nie trzeba było ich ponownie wprowadzać.
Jeśli masz konto klienta w Douglas i jesteś zalogowany lub aktywujesz funkcję „pozostań zalogowany” , informacje zapisane w plikach cookie zostaną dodane do Twojego konta klienta.
Z drugiej strony używamy plików cookie do statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej oraz w celu optymalizacji naszej oferty dla Ciebie, a także wyświetlania informacji specjalnie dostosowanych do Ciebie. Te pliki cookie umożliwiają nam automatyczne rozpoznanie, kiedy ponownie odwiedzasz naszą witrynę, że już nas odwiedziłeś. Te pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Możesz jednak skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby żadne pliki cookie nie były zapisywane na Twoim komputerze lub zawsze pojawiała się wiadomość przed utworzeniem nowego pliku cookie. Jeśli jednak całkowicie dezaktywujesz pliki cookie, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny. Czas przechowywania plików cookies zależy od ich celu i nie jest taki sam dla każdego.
Ponadto niektóre usługi zintegrowane z tą witryną wykorzystują tak zwane znaczniki pikselowe (znane również jako sygnały nawigacyjne w sieci Web). Są to małe, zwykle niewidoczne grafiki, które są zintegrowane ze stronami internetowymi i innymi usługami w celu oceny statystycznej, zwykle do celów marketingowych – 
Jeżeli w kontekście wykorzystywania plików cookie i technologii podobnych do plików cookie do korzystania z tej strony internetowej, Douglas przetwarza dane osobowe, odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zakresie cookie koniecznych do poprawnego funkcjonowania usługi lub art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w przypadku pozostałych plików.

W przypadku wyrażenia zgody przysługuje państwu prawo do jej wycofania ze skutkiem na przyszłość, natomiast w przypadku przetwarzania na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje państwu prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
Ustawieniami plików cookie oraz swoimi zgodami można zarządzać korzystając z dostępnego narzędzia https://hu-manity.co
Odbiorcami danych są w tym przypadku: operatorzy narzędzi marketingowych; którzy pomagają nam personalizować oferty i treści, partnerzy realizujący badanie satysfakcji klientów.
Pliki cookie wykorzystywane są w następujących obszarach:
3.4.1 Analiza cyfrowa
Optymalizacja naszej strony internetowej i aplikacji oraz dostosowanie ich do zainteresowań odwiedzających. W tym kontekście korzystamy z narzędzia Webtrekk (więcej informacji) i narzędzia Adjust (więcej informacji) na stronach internetowych i w aplikacjach.
3.4.2 Cele marketingowe
Wyświetlanie Państwu bardziej odpowiednie reklamy na tej i innych stronach internetowych (tzw. (remarketing / retargetowanie) oraz aby móc zmierzyć skuteczność naszych środków reklamowych (tak zwane śledzenie konwersji, marketing afiliacyjny).

• Gdy ma to zastosowanie – informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych.
Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego; w przypadku korzystania z narzędzi marketingowych i analitycznych dane mogą zostać przekazane do państw trzecich:
Narzędzia do analizy cookies – zgodnie z informacjami 3.4.1 – 3.4.8 powyżej;
Google LLC z siedzibą w Kalifornii, USA oraz Google Ireland Ltd – podmioty, który odpowiadają za analizę ruchu w ramach strony internetowej. Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie umowy zawierającej Standardowe Klauzule Umowne, zaakceptowane przez Komisję Europejską.

• Facebook Inc z siedzibą w Kalifornii, USA oraz Facebook Ireland Ltd – podmioty te odpowiadają za działanie wtyczki portalu społecznościowego Facebook na stronie oraz działalność fanpage na Facebooku. Przetwarzają one dane osobowe w przypadku gdy posiadają Państwo aktywne konto na Facebooku. Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie umowy zawierającej Standardowe Klauzule Umowne, zaakceptowane przez Komisję Europejską. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
Pozyskane prze na dane będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa, lub do czasu ustania celowości przetwarzania lub do chwili wycofania zgody na przetwarzanie, której wcześniej Państwo udzielili.

• Informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
Douglas realizuje prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Uprawnienia te wynikają z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych.
Użytkownik ma prawo do:
•    Uzyskania informacji na temat przetwarzania oraz realizacji praw udzielonej w przejrzystej i zrozumiałej formie
•    Dostępu do danych: otrzymania od Douglas potwierdzenia czy i w jaki sposób dane osobowe są przetwarzane przez Douglas oraz dostępu do nich w zakresie wynikającym z art. 15 RODO.
•    Sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne.
•    Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli zgoda stanowi podstawę przetwarzania. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dla celów, na które wyraziliście Państwo zgodę do momentu wycofania Państwa zgody. Jednocześnie zachowamy Państwa adres e-mail w oddzielnej bazie danych, jedynie dla celów weryfikacji realizacji Państwa żądania. W takim przypadku podstawą przetwarzania danych będzie realizacja obowiązku prawnego.
•    Usunięcia danych osobowych przez Douglas („prawo do bycia zapomnianym”) polega co do zasady na żądaniu od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych; zgodnie z art. 17 RODO istnieją jednak wyjątki od tego prawa (w szczególności do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
•    Sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, jeśli przetwarzamy dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes (np. cele analityczne, statystyczne, dowodowe, archiwizacyjne, dla celów profilowania), wówczas w razie Twojego sprzeciwu, będziemy musieli zaprzestać przetwarzania Twoich danych, chyba, że wykażemy istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony  roszczeń (np. cele dowodowe, bądź w przypadku dochodzenia roszczeń przez/od Douglas). Prawo sprzeciwu przysługuje także w przypadku, gdy  przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego . W tym przypadku Państwa sprzeciw spowoduje, iż zaprzestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach).
•    Niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa (chyba, że jest dozwolone prawem, lub jest to niezbędne do wykonania umowy, lub opiera się na wyraźnej zgodzie;.
•    Ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co w wymiarze praktycznym może polegać na czasowym zablokowaniu dostępu do Twoich danych, czy przeniesieniu danych do innego systemu.
•    Przenoszenia danych: Użytkownikom przysługuje prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które nam dostarczyli, w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o ich zgodę lub na podstawie umowy w sposób zautomatyzowany.  
Wszelkie zapytania dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących Państwu praw, prosimy kierować mailowo na adres: 
E-mail: iodo@douglas.pl
lub adres do korespondencji: Douglas Polska sp. z o.o ul. Zajęcza 4, 00-351 Warszawa, z dopiskiem „IODO”.
Państwa zapytania i wnioski będą realizowane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym Państwa poinformujemy. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że otrzymacie Państwo od nas informacje, z których zrezygnowaliście przez wycofanie zgody lub wyrażając swój sprzeciw, co może wynikać z charakterystyki procesu.
W zakresie w jakim Użytkownik kieruje do Douglas swoje wnioski, prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych (numeru telefonu lub adres e-mail, w przypadku wniosków pisemnych także adresu zamieszkania). Jeżeli wnioski dotyczą korzystania ze stron internetowych prosimy o podanie adresu strony internetowej lub informacji o usłudze świadczonej poprzez nasze strony oraz dodatkowych wyjaśnień zgłaszanego wniosku (w celu sprawniejszej obsługi wniosku). W celu realizacji niektórych wniosków możemy potrzebować dalszego potwierdzenia tożsamości Użytkownika.

• Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) – informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
w każdej sytuacji, gdy wyrażali państwo zgodę na przetwarzania danych przysługuje wam prawo do wycofania tej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed jej wycofaniem.
• Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
Przysługuje państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zachęcamy jednak do wcześniejszego kontaktu celem wyjaśnienia Państwa wątpliwości.
Wszelkie zapytania dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących Państwu praw, prosimy kierować mailowo na adres: 
E-mail: iodo@douglas.pl

• Informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych;
W przypadku realizacji umowy podanie danych jest konieczne do realizacji tej umowy i regulowane przepisami prawa. W przypadkach, gdy administrator zwraca się o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych, podanie takich danych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji konkretnej usługi lub świadczenia np. otrzymywanie newslettera z informacjami i ofertami dla Klienta.

• Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji opiera się na wykorzystaniu plików cookies dla analizy państwa historii transakcji, bezpieczeństwa transakcji oraz zapewnienia najbardziej adekwatnych i odpowiednich dla Klienta usług i produktów w oparciu o jego wcześniejsze preferencje.

Realizacja i opieka – Agencja Marketingowa Valkea

Obserwuj nas na instagramie